Türkiye’nin Başarılı Kolejleri – 1


Türkiye’nin Başarılı Kolejleri – 1

BALKANLAR KOLEJİ

Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip ve okuduğu okula bağlılık duy­gusu gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu çerçeveden hareketle öğrencileri öğrenmeyi öğrenmiş, öz güvenleri yüksek, 21. yüzyılın gereksi­nimlerine cevap verebilen becerilerle donanmış bireyler olarak yetiştiriyor.

www. balkanlarkoleji.kl2.tr  Tel: 0216 452 00 56

BEYKENT EĞİTİM KURUMLARI

Beykent Eğitim Kurumları, öğrencilerine 21. yüzyıl va­tandaşı olarak, sürekli ve hızla değişen bir dünyada etkin bir şekilde yer ala­bilmeleri için ihtiyaç duyacakları temel bilgi, deneyim ve yetenekleri kazandır­mayı hedefliyor. Sahip oldukları bilgi, davranış ve yeteneği sadece kendi sı­nırları içinde değil evrensel boyutta kullanabilecek bireyler yetiştiriyor.

www. beyken t. kl 2. tr Tel: 0212 872 6432

BILFEN OKULLARI

Lise, 6 ilköğretim okulu ve 17 anaokulu ile hizmet veren Bilfen Okulları, eğitim sistemi ve fiziksel olanaklarıyla dikkat çekiyor. Burada araştırmacı ruhun çeşitli pro­jelerle desteklendiği, sanatı ve kültürü içine sindirmiş, bilgide yetkin gençler yetirmek amaçlanıyor.

www.bilfen.com Tel: 444 44 32

DARÜSSÜFAKA

Türkiye’nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Darüşşafaka, babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz olan çocuklara 1863 yılından bu yana kaliteli eğitim fırsatı sunarak, onların yaşamlarını değiştiriyor. Ku­rulduğu günden bugüne pek çok kişi ve kuruluşun verdiği desteklerle var­lığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, elde ettiği gelir ile her yıl 800′ü aşkın öğrencinin tam burslu ve yatılı eğitimi­ni karşılıyor.

www. darüşşafaka. kl2. tr Tel: 0212 286 22 00

DOĞA KOLEJİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cum­huriyeti dahil olmak üzere “Türkiye’nin dört bir yanın­da sayısı 50′ye yaklaşan kampuslarıy-la dikkat çeken Doğa Koleji, kendine has bir model olan ‘Doğa Konseptli Eğitim’ modeli temelinde, anaokulun­dan üniversiteye kadar hizmet veriyor. Doğa Konseptli Eğitim modelinde olanak sağlamak için her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojiyi hazırlayan , öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik olarak doğru gelişimine katkıda bulunarak, Atatürkçü, güveni­lir, dinamik ve çağdaş bireyler yetişti­riyor.

www. dogakoleji. com Tel: 0216 537 0 537

DOĞUŞ OKULLARI

Doğuş Eğitim Kurumları

Bilgiyi en önemli de­ğer olarak benimse­yen Doğuş Eğitim Kurumları’nde çağ­daş öğretim yöntemleri sevgi ve saygı ilkelerine dayalı olarak uygulanıyor. Bireysel gelişimini üst düzeyde gerçek­leştiren, içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, ulus­lararası düzeyde bilimsel gelişmelere katkı sağlayan ve hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen öğrenciler yetişti­ren okul adını uluslararası düzeye ta­şıyor.

www. dogus. kl2.tr  Tel: 216 544 55 77

EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI

Tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslar arası toplumların önde gelen bireyleri ola­rak yetiştirmeyi hedefleyen Eyüboğlu Eğitim Kurumları tüm dünyada örnek alınmayı amaçlıyor. Ana sınıfından 12. sınıfa kadar bütünlük taşıyan ve birey­sel farklılıkları gözeten eğitimiyle etik ve akademik standartlara sahip, yeni­likçi, sürekli etkin öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürler arası bilince sahip geçler yetiştiren okulda yabancı dil eğitimine büyük önem veriliyor.

www. eyuboglu. com. tr Tel: 0216 522 1212 

217 okunma

Türkiye’nin Başarılı Kolejleri – 1 ile Benzer Yazılar:

5 Mayıs 2012 Saat : 11:02
  Genel

Türkiye’nin Başarılı Kolejleri – 1 Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed