Kuranı Kerimde Peygamberimizin Mucizeleri


Kuranı Kerimde Peygamberimizin Mucizeleri

Kuran-ı Kerim ve Peygamberimizin Mucizeleri

Efendimiz’e indirilen Kur’an-ı Kerim, O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) pey­gamberliğini simgeleyen en etkili . Çünkü Resülullah’a bütün insanların peygamberi olduğuna tanıklık edecek Kur’an-ı Mucizu 1-Beyan gibi her devirde geçerli, aklî ve eşsiz bir mucize veriliyor. Kur’an-ı Kerim‘de, O’nun Allah tarafın­dan gönderildiği ve İlahî bir mucize olduğuna dair pek çok delil var: Lafız ve ma­nasının eşsiz bir belagat içermesi, Peygamber’in ümmi (okuma-yazma bilmeyen) olması, geçmiş peygamber ve ümmetlere dair olaylan anlatmakla yetinmeyip ge­lecekte olacak birçok konuda haber vermesi gibi.

AY’IN İKİ PARÇAYA BÖLÜNMESİ: ’in ‘Şakk-ı Kamer’ diye nam salan bu bü­yük hissî mucizesi Kur’an‘la sabittir: “Kıyamet saat(i) yaklaştı, Ay (ikiye) bölündü (yarıldı).” (Kamer, 1) Abdullah İbni Mesud (ra) rivayet ediyor: “Resülullah zamanın­da Ay iki parçaya ayrıldı. Bazı sahih hadislere göre; müşriklerden bir grup, bir muci­ze olarak ayın iki kısma ayrılmasını, Hz. Muhammed’den istediler. O da, Rabb’ine yönelerek niyazda bulundu. Ay, Allah’ın kudret ve izniyle derhal ikiye ayrıldı; bir kısmı Hira Dağı üzerinde, diğer kısmı ise, aşağıda ve tam karşısında görülüyor.”

 MİRAÇ:  Miraç hadisesi de Peygamberimiz’in en büyük mucizelerinden biri. İsra ve Necm sûrelerinde Efendimiz’in mucizevî şekilde Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğu ve Sidretü’l-Münteha’ya (Yaratılmışların bilgilerinin tükendiği, ötesine geçemediği son sınır) yükselişi bildiriliyor.

 

382 okunma

Kuranı Kerimde Peygamberimizin Mucizeleri ile Benzer Yazılar:

17 Nisan 2012 Saat : 7:55
  Yaşam

Kuranı Kerimde Peygamberimizin Mucizeleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed