Dilekçe Tanımı ve Dilekçe Yazım Kuralları


Dilekçe Tanımı ve Dilekçe Yazım Kuralları

Herhangi bir kişinin dilekte bulunmak, şikâyet yapmak veya bilgi almak için resmî ya da özel kurumlara yazdığı yazıya dilekçe denir. Bir tür mektuptur. Ancak kendine özgü özellikleri vardır.

İşledikleri konuya göre kısa veya uzun olabilir. Konu öz olarak ve kısa işlenir. Gereksiz ayrıntılara girilmez. Resmi bir üslûbu vardır; yapmacık ifadeler, gereksiz süsler dilekçenin ciddiyetini bozar.

Çizgisiz dosya kâğıdına makine veya okunaklı el yazısıyla yazılır. Dilekçeler mavi ya da siyah renkli pilot ya da dolma kalem dışındaki kalemlerle yazılmamalıdır.

Dilekçeler verildiği makamda mutlaka işleme konur; kişiler dilekçeyi verdiği makamdan kayıt tarih ve sayısını alabilirler. hangi makama veriliyorsa, o makamın adı başa yazılır.

Metin kısmında dileğimiz, isteğimiz veya vereceğimiz bilgi kısa, fakat açık bir biçimde belirtilir. Dilekçede bir konuda bilgi veriliyorsa, metin, “bilgilerinize saygılarımla arz ederim” veya “sunarım”; bir dilekte bulunuyorsa, metin, “gereğini saygılarımla arz ederim” biçiminde bitirilir.

Dilekçenin sağ alt kısmına ad, soyad yazılıp imzalanır. İmza adın üzerinde olur. Sağ alt veya üst köşeye tarih atılır. Sol alt köşeye ise adres yazılır. Adressiz dilekçeler işleme konmaz. Dilekçelerde ek varsa, adresin altına ekler diyerek, bu eklerin neler olduğu örnek dilekçelerde görüldüğü gibi madde madde yazılmalıdır.

Dilekçelerde kâğıt düzeni çok önemlidir. Çizgisiz, beyaz A4 kâğıdına yazılması gereken dilekçelerde sayfa düzeninin şu ölçülerde olması tavsiye edilir: Dilekçeyi verdiğimiz resmî ya da özel kurumun adıyla kâğıdın üst kenan arasında en az 5 cm.lik boşluk bırakılmalı. Kâğıdımızın sol kıyısı ile paragraf başı arasında 5, saür başı arasında 3 cm.lik boşluk bırakılmalıdır. Satır sonu ile kâğıdın sağ kıyı ucu arasında da 3 cm.lik boşluk bırakılmalıdır. Dilekçe metnimiz uzunsa kâğıdımızın alt kısmındaki boşluk 4 cm.den az olmamalıdır. Burada verilen ölçüler A4 kâğıdına yazılan bütün yazılarda geçerli ve muhakkak bağlı kalınması gereken sayfa düzeni ölçüleridir.

5.761 okunma

Dilekçe Tanımı ve Dilekçe Yazım Kuralları ile Benzer Yazılar:

14 Aralık 2011 Saat : 2:12

Dilekçe Tanımı ve Dilekçe Yazım Kuralları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed